VORES INVESTORER

AG-ADVICE henvender sig til professionelle investorer. Det er investorer med mulighed for at investere minimum 750.000 kr. gennem selskabsmidler, frie midler eller pensionsmidler.

Investering gennem
selskab

Du har som selskabsejer mulighed for at investere selskabets midler. Det giver dig mulighed for at opnå et stabilt, højt afkast med løbende udbytter og en fornuftig risikospredning af porteføljen.

Beskatning af kursgevinst

Da der ved investering gennem AG-ADVICE er tale om en unoteret aktie, vil en kursgevinst være skattefri.

Beskatning af udbytte

Du vil opnå skattefrit udbytte ved en ejerandel på mindst 10 % af investeringsselskabet. Ved en ejerandel på under 10 % af investeringsselskabet beskattes dit selskab med 15,4 %.

Investering af
frie midler

Med frie midler har du som investor mulighed for opnå et stabilt, højt afkast med løbende udbytter og herved sikre en fornuftig spredning af risikoen i din portefølje.

Beskatning af udbytter og kursgevinst

Du beskattes efter aktieavancebeskatningsreglerne af udbytter og kursgevinster. Beskatningen i 2022 er således, at du betaler 27 % op til 57.200 kr. årligt og 42 % for beløb over 57.200 kr. Du kan ligeledes fratrække et eventuelt tab. (https://skat.dk)

Investering af
pensionsmidler

Ved investering af pensionsmidler får du som investor mulighed for at opnå et stabilt, højt afkast med løbende udbytter og dermed risikospredning af din portefølje.

Beskatning af udbytter og kursgevinst

Af årlige udbytter og aktiernes årlige kursstigninger svares der 15,3 % i PAL-beskatning.

Følgende regler gælder for investering i unoterede aktier gennem pensionsdepot.

Beskatning af udbytter og kursgevinst

Du kan investere 20 % af de første 2 mio. kr. i depotet.

Du kan investere 50 % af depotet fra 2 mio. kr. til 4 mio. kr.

Du kan investere 75 % af depotet ved over 4 mio. kr.

FÅ EN KARRIERE HOS
AG-ADVICE

Hos AG-ADVICE får du en arbejdsplads drevet af passion og engagement.

BLIV RINGET OP